BIFA WOOD VIETNAM 2022

Organiser
Binh Duong Furniture Association & Pablo Publishing Pte Ltd
e-Date
22 - 25 June 2022
Venue
Binh Duong Convention (Open ground) Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Phone
+84 274 222 1735 (Vietnam) or +65 6266 5512 (Singapore)
-----------------Divi Option Integration---------------------